ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
อบต.ในเครือข่าย
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกฝ่ายสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
ข้าราชการครู/ผู้ดูแลเด็ก
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ระบบบริการพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาชุมชน
งานพัสดุ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานประชุมสภาฯ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานงบประมาณ
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานสถานะการเงิน
การโอนงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพ.ศ 2563
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถานีตำรวจจังหาร
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลจังหารร้อยเอ็ด
เทศบาลจังหาร
กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ EGP
e-laas
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
1.บ้านหัวดง
2.บ้านป่าน
3.บ้านอ้อ
4.บ้านเปลือยตาล
5.บ้านโคกล่าม
ุ6.บ้านหนองตอ เทพประทาน
7.บ้านนาดี
8.บ้านกอกแก้ว
9.บ้่านแพง
10.บ้านดงหวาย
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการรับบริการ
ITA
ข้อมูล ita ปี 2563
เว็บไซต์บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ไอซีทีตำบล
คลังความรู้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสียงการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
Webboard
การกู้ยืมเงิน
การซื้อขาย
การค้ำประกัน
การจำนำ
การจำนอง
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ขนาดของเทศบาล
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภา ฯ
ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีรายได้จากที่ใดบ้าง?
อบต.มีรายจ่ายอะไรบ้าง?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
ตัวอย่างและคำอธิบายแบบปรเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ้น)
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)
สมรรถนะประจำผู้บริหาร
สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะหลัก
ประกาศสภาเทศบาล
รานงานการประชุมสภาเทศบาล
สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Hacked By TimeHacker
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.97.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 611,916

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.