ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 ตุลาคม 2563


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางบุษรินทร์ จำเริญพัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพิมพิศา สุทธิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางยุภาวดี จันทะวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


น.ส.น้ำฝน พรมมงคล
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางศศิธร ปัญญา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสุนันทา คณะคาย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางกนกวรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางวนิดา จันทะดวง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


น.ส.พิภัทรา งามเสน่ห์
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.อพิวา นันทเพชร
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Hacked By TimeHacker
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.254.197
คุณเข้าชมลำดับที่ 611,067

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.