ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 ตุลาคม 2563


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


จ.อ.ยุทธนา ไชยนิจ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


น.ส.กัญญาพัชร จ่าจังหาร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


น.ส.มะลิวัลย์ ยุคะลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสงกรานต์ ชัยสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


น.ส.อรกรานต์ สืบสุนทร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางทิวาพร มาบุญธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส.นันทิยา ไชยโสภา
นักสันทนาการชำนาญการ


นายวีรชัย สืบแสนศรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


น.ส.รุ้งนภา นันผาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอภินพ โสภาปฐมาณิช
นิติกรปฎิบัติการ


นางจิตสดา แสงสุขวาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.สุภาวดี สุวรรณมาตย์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายณรงค์ ศรีวิพันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นายหวัน สมอากาศ
พนักงานขับรถยนต์


นายเสถียร หาญอาษา
พนักงานขับรถยนต์


นายวันชัย วาปีนัง
พนักงานขับรถยนต์


น.ส.ณิทดาภัทร กุลกิจ
ผช.เจ้าพนักงานทะเบียน


นางสาวภครษา สีหากุล
ผช.นักวิชาการศึกษา


น.ส.สมใจ อิ่มวงค์
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


นายปรีดา ชลเดช
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมนึก มนตรีชน
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


น.ส.ศรินทรา ชนโนราช
ผช.จพง.ธุรการ


นายอังคาร โสคำแก้ว
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายอำพล เถาว์กายา
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายอาทิตย์ ทิพเนตร
คนสวน
สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Hacked By TimeHacker
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.254.197
คุณเข้าชมลำดับที่ 611,074

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.