ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


จ่าเอกสนอง สุ่มมาตย์
ปลัดเทศบาลตำบลดงสิงห์


น.ส.สงวนลักษณ์ แฝงสะโด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จ.อ.ยุทธนา ไชยนิจ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


น.ส.กัญญาพัชร จ่าจังหาร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


น.ส.มะลิวัลย์ ยุคะลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสงกรานต์ ชัยสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


น.ส.อรกรานต์ สืบสุนทร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางทิวาพร มาบุญธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส.นันทิยา ไชยโสภา
นักสันทนาการชำนาญการ


นายวีรชัย สืบแสนศรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


น.ส.รุ้งนภา นันผาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอภินพ โสภาปฐมาณิช
นิติกรปฎิบัติการ


นางจิตสดา แสงสุขวาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.สุภาวดี สุวรรณมาตย์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายณรงค์ ศรีวิพันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นายหวัน สมอากาศ
พนักงานขับรถยนต์


นายเสถียร หาญอาษา
พนักงานขับรถยนต์


นายวันชัย วาปีนัง
พนักงานขับรถยนต์


น.ส.ณิทดาภัทร กุลกิจ
ผช.เจ้าพนักงานทะเบียน


นางสาวภครษา สีหากุล
ผช.นักวิชาการศึกษา


น.ส.สมใจ อิ่มวงค์
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


นายปรีดา ชลเดช
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมนึก มนตรีชน
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


น.ส.ศรินทรา ชนโนราช
ผช.จพง.ธุรการ


นายอังคาร โสคำแก้ว
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายอำพล เถาว์กายา
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายอาทิตย์ ทิพเนตร
คนสวน


 
นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก

 
จ่าเอกสนอง สุ่มมาตย์
สาส์นจากปลัด
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.220.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 461,091


เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 9 เมษายน 2563


 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288  Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.