ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

  หน้าแรก     ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

֎ ทรัพยากรธรรมชาติ ֎

v   น้ำ

            1.แหล่งน้ำธรรมชาติ

                        1.1 ลำห้วย         จำนวน    2  สาย

                        1.2 หนองน้ำ      จำนวน  12  แห่ง

            2.แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                        1.1 ฝาย จำนวน   14  แห่ง

                        1.2 สระน้ำ         จำนวน   12  แห่ง

            การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง  เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคใน

ฤดูร้อน  การบริหารจัดการน้ำประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง  ความต้องการของประชาชน  คือ  ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  ให้มีความสะอาดมากขึ้น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ำให้แต่ละหมู่บ้าน

            ในช่วงฤดูร้อนแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร  จึงต้องมีการสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้  ขุดลอกคลองธรรมชาติ  ขุดลอกลำห้วย  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตร

 

v   ป่าไม้

            ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ชุมชนเป็นหย่อม  เช่น ดอนปู่ตา  เป็นต้น

 

v   ภูเขา

พื้นที่เทศบาลตำบลดงสิงห์เป็นพื้นที่ราบสูงไม่มีภูเขา

 

v   คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก  เพื่อทำการเกษตร  เพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกัน  บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในตำบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบล  เพื่อประโยชน์และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก

 
จ่าเอกสนอง สุ่มมาตย์
สาส์นจากปลัด
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 35.175.121.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 451,169


เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 4 เมษายน 2563


 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288  Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.