ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 สิงหาคม 2563


  หน้าแรก     ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

֎ ทรัพยากรธรรมชาติ ֎

v   น้ำ

            1.แหล่งน้ำธรรมชาติ

                        1.1 ลำห้วย         จำนวน    2  สาย

                        1.2 หนองน้ำ      จำนวน  12  แห่ง

            2.แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                        1.1 ฝาย จำนวน   14  แห่ง

                        1.2 สระน้ำ         จำนวน   12  แห่ง

            การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง  เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคใน

ฤดูร้อน  การบริหารจัดการน้ำประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง  ความต้องการของประชาชน  คือ  ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  ให้มีความสะอาดมากขึ้น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ำให้แต่ละหมู่บ้าน

            ในช่วงฤดูร้อนแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร  จึงต้องมีการสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้  ขุดลอกคลองธรรมชาติ  ขุดลอกลำห้วย  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตร

 

v   ป่าไม้

            ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ชุมชนเป็นหย่อม  เช่น ดอนปู่ตา  เป็นต้น

 

v   ภูเขา

พื้นที่เทศบาลตำบลดงสิงห์เป็นพื้นที่ราบสูงไม่มีภูเขา

 

v   คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก  เพื่อทำการเกษตร  เพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกัน  บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในตำบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบล  เพื่อประโยชน์และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า

สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

 
นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด

 
นายสุวิช สุวรรณศรี
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.55.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 537,056

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
        
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.