ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563


  หน้าแรก     ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

֎ ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม ֎

 

v   การนับถือศาสนา

            ประชากรส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร้อยละ  100 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตตำบลดงสิงห์  และมีวัด  จำนวน  14  แห่ง  วัดที่มีอุโบสถ  จำนวน   5  แห่ง  สำนักสงฆ์  1  แห่ง 

 

v   ประเพณีและงานประจำปี

            1.งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

            2.งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

            3.งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

            4.งานสืบสานประเพณีแข่งเรือ

 

v   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

            ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                1.อาหาร

                   สภาพภูมิศาสตร์มีผลต่ออาหารการกินของคนท้องถิ่นอย่างมาก  ประกอบอาหารซึ่งหาได้ตามธรรมชาติส่วนใหญ่  ได้แก่  ปลา  แมลงบางชนิด  พืชผักต่างๆ  การนำวิธีการถนอมอาหารในการดำรงชีพของคนในท้องถิ่น

                  มีข้าวเหนียวนึ่งเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับภาคเหนือ  เนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงอาหาร  ได้แก่  สัตว์  ที่หามาได้  เช่น  กบ  เขียด  แย้  แมลงต่างๆ

                2.การจักสาน  มีอาชีพเกษตรเป็นหลักจึงต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องใช้จากการจักสาน  โดยนำวัสดุส่วนมากใช้ไม้ไผ่ซี่งมีมากในท้องถิ่น  เช่น  กระบุง  ตะกร้า  กระจาด  กระด้ง  ไซ  ฆ้อง  สุ่มดักปลา  และการสานกระติบข้าว หรือก่องข้าวเหนียว

               3.การทอผ้า  เป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูการทำนาหรือว่างจากงานประจำอื่นๆ  ใต้ถุนบ้านแต่ละบ้านจะกางหูกทอผ้ากันแทบทุกครัวเรือน  โดยผู้หญิงในวัยต่างๆ  จะสืบทอดกันมาผ่านการจดจำและปฏิบัติทั้งลวดลายสีสัน  การย้อม

 

v   สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

            1.ผ้าลายสาเกตุ 

            2.ถั่วป่านทอง

สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Hacked By TimeHacker
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.97.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 611,942

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.