ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 สิงหาคม 2563


  หน้าแรก     ระบบบริการพื้นฐาน 

ระบบบริการพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน  

֎ ระบบบริการพื้นฐาน ֎

v   การคมนาคมขนส่ง

            การคมนาคม  การจราจร  มีถนนทางหลวง  เป็นถนนลาดยางผ่านกลางพื้นที่เทศบาล  มี ถนนสายยาว  2  สาย อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  1  สาย  คือ สายหัวดง - โสกเชือก  และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.  1  สาย  คือ  สายเหล่างิ้ว บ้านอนามัย   ถนนภายในเขตเทศบาลมีทั้งหมด  184  สาย  แยกได้ดังนี้  ถนน คสล. 93 สาย  ถนนดิน/ลูกรัง  91  สาย

 

v   การไฟฟ้า

            จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  2,452   ครัวเรือนซึ่งมีครบทุกครัวเรือน

           พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  ร้อยละ  100  ของพื้นที่ทั้งหมด

 

          ไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน  300  จุด   ครอบคลุมถนน  88   สาย           

 

 

v   การประปา

          จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 2,452 ครัวเรือน  โดยส่วนใหญ่จะเป็นประปาผิวดินและเป็นประปาของหมู่บ้านที่ผลิตใช้เอง

 

         เทศบาลตำบลดงสิงห์  เป็นเจ้าของกิจการประปา 

 

               1) บ้านดงสิงห์  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  217  ครัวเรือน  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือแหล่งน้ำชี

               2) บ้านป่าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  222  ครัวเรือน  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือแหล่งน้ำชี

 

v   โทรศัพท์

            ชุมสายโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่   -  แห่ง

            ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว  ในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  98.00  ของพื้นที่

 

v   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์

            ที่ทำการไปรษณีย์         -    แห่ง

 

สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

 
นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด

 
นายสุวิช สุวรรณศรี
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.55.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 537,062

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
        
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.