ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

֎ สภาพทางสังคม ֎

 

--การศึกษา

             เทศบาลตำบลดงสิงห์  มีโรงเรียนในพื้นที่  จำนวน  6  โรงเรียน  คือ

                       1) โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  ตั้งอยู่บ้านหนองตอ  หมู่ที่ 9

                       2) โรงเรียนวัดบ้านแพง  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตั้งอยู่บ้านแพง  หมู่ที่ 11

                       3) โรงเรียนบ้านดงสิงห์  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตั้งอยู่บ้านดงสิงห์  หมู่ที่ 1

                       4) โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ตั้งอยู่บ้านป่าน  หมู่ 6

                       5) โรงเรียนบ้านหนองเข็ง  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ตั้งอยู่บ้านหนองเข็ง  หมู่ที่ 4

                       6) โรงเรียนบ้านเปลือยตาล  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ตั้งอยู่บ้านเปลือยตาล  หมู่ที่ 5

        มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง

                       1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ  ตั้งอยู่บ้านหนองตอ  หมู่ที่ 9

                       2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่านหนองอ้อ  ตั้งอยู่บ้านป่าน  หมู่ที่ 6

                       3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง  ตั้งอยู่บ้านแพง  หมู่ที่ 11

                       4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง  ตั้งอยู่บ้านหัวดง  หมู่ที่ 13

 

-- สาธารณสุข  

             การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลดงสิงห์  มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกแก้ว  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านกอกแก้ว  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  บ้านเปลือยตาล   ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการวางแผนครอบครัว 

 

-- ยาเสพติด

            มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่บ้านหัวดง  หมู่ที่ 13     

 

-- การสังคมสงเคราะห์

            มีผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนจำนวน  1,462  ราย ผู้พิการ จำนวน  333  ราย และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  12  ราย  และมีโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ  ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ซึ่งจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าประดับอาคาร  และโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำปลาส้ม

  
นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก

 
จ่าเอกสนอง สุ่มมาตย์
สาส์นจากปลัด
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 35.175.121.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 450,586


เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 4 เมษายน 2563


 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288  Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.