ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

֎ สภาพทางสังคม ֎

 

--การศึกษา

             เทศบาลตำบลดงสิงห์  มีโรงเรียนในพื้นที่  จำนวน  6  โรงเรียน  คือ

                       1) โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  ตั้งอยู่บ้านหนองตอ  หมู่ที่ 9

                       2) โรงเรียนวัดบ้านแพง  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตั้งอยู่บ้านแพง  หมู่ที่ 11

                       3) โรงเรียนบ้านดงสิงห์  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตั้งอยู่บ้านดงสิงห์  หมู่ที่ 1

                       4) โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ตั้งอยู่บ้านป่าน  หมู่ 6

                       5) โรงเรียนบ้านหนองเข็ง  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ตั้งอยู่บ้านหนองเข็ง  หมู่ที่ 4

                       6) โรงเรียนบ้านเปลือยตาล  สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ตั้งอยู่บ้านเปลือยตาล  หมู่ที่ 5

        มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง

                       1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ  ตั้งอยู่บ้านหนองตอ  หมู่ที่ 9

                       2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่านหนองอ้อ  ตั้งอยู่บ้านป่าน  หมู่ที่ 6

                       3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง  ตั้งอยู่บ้านแพง  หมู่ที่ 11

                       4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง  ตั้งอยู่บ้านหัวดง  หมู่ที่ 13

 

-- สาธารณสุข  

             การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลดงสิงห์  มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกแก้ว  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านกอกแก้ว  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  บ้านเปลือยตาล   ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการวางแผนครอบครัว 

 

-- ยาเสพติด

            มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่บ้านหัวดง  หมู่ที่ 13     

 

-- การสังคมสงเคราะห์

            มีผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนจำนวน  1,462  ราย ผู้พิการ จำนวน  333  ราย และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  12  ราย  และมีโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ  ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ซึ่งจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าประดับอาคาร  และโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำปลาส้ม

 

สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Hacked By TimeHacker
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.97.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 611,931

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.