ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

֎ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ֎

 

--   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

            เทศบาลตำบลดงสิงห์  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  8  ตำบล ของอำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่ทำการตั้งอยู่ หมู่ที่ 13  บ้านหัวดง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอจังหารไปทางทิศเหนือของอำเภอจังหาร  ประมาณ  4  กิโลเมตร  การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์  ใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

            ทิศเหนือ            จดตำบลเจ้าท่า                 อำเภอกมลาไสย              จังหวัดกาฬสินธุ์

            ทิศใต้                จดตำบลจังหาร               อำเภอจังหาร                  จังหวัดร้อยเอ็ด

            ทิศตะวันออก     จดตำบลปาฝา                 อำเภอจังหาร                  จังหวัดร้อยเอ็ด

            ทิศตะวันตก       จดตำบลม่วงลาด             อำเภอจังหาร                  จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื้อที่ตำบลดงสิงห์มีเนื้อที่ทั้งหมด27.3ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ17,062 ไร่ โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน 18  หมู่บ้าน

            หมู่ที่ 1              บ้านดงสิงห์                    ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญโฮม   แสนเสนยา

            หมู่ที่ 2              บ้านกอกแก้ว                  ผู้ใหญ่บ้าน นางถนอม   ศิริภักดิ์

            หมู่ที่ 3              บ้านดินแดง                    ผู้ใหญ่บ้าน นายประยงค์   สัตย์ธรรม

            หมู่ที่ 4              บ้านหนองเข็ง                ผู้ใหญ่บ้าน ประสิทธิ์   โคตะมี

            หมู่ที่ 5              บ้านเปลือยตาล               ผู้ใหญ่บ้าน นายธนวัฒน์   อ่อนสาคร

            หมู่ที่ 6              บ้านป่าน                        ผู้ใหญ่บ้าน นายเสถียร   ดาแพง

            หมู่ที่ 7              บ้านโคกล่าม                  ผู้ใหญ่บ้าน นายวิเชียร   ลาภะมูล

            หมู่ที่ 8              บ้านหนองอ้อ                 ผู้ใหญ่บ้าน นายสุภาพ   สืบเหล่างิ้ว

            หมู่ที่ 9              บ้านหนองตอ                 ผู้ใหญ่บ้าน นายวิลัย   ศาลาฤทธิ์

            หมู่ที่ 10             บ้านนาดี                        กำนัน  นายนิยม   ผาเจริญ

            หมู่ที่ 11             บ้านแพง                        ผู้ใหญ่บ้าน นายพิจิตร   เชิดพานิช

            หมู่ที่ 12             บ้านดงหวาย                   ผู้ใหญ่บ้าน นายวิเชียร   ศรีอาภรณ์

            หมู่ที่ 13             บ้านหัวดง                      ผู้ใหญ่บ้าน นายสมพร   แสนเสนยา

            หมู่ที่ 14             บ้านเทพประทาน            ผู้ใหญ่บ้าน นายขจรศักดิ์   อ่อนสาคร

            หมู่ที่ 15             บ้านดงสิงห์                    ผู้ใหญ่บ้าน นายบรรจง   สุดทอง

            หมู่ที่ 16             บ้านเปลือยตาล               ผู้ใหญ่บ้าน นางทองหล่อ   ทักขินัย

            หมู่ที่ 17             บ้านป่าน                        ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชาย  งามเมือง

            หมู่ที่ 18             บ้านโคกล่าม                  ผู้ใหญ่บ้าน นายชิษณุพงษ์   มาตย์ชะรา

 

v   ลักษณะภูมิประเทศ

                     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบทุ่งนา  มีที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณะป่าชุมชนเป็นหย่อม  และเป็นที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหย่อมๆ

 

v   ลักษณะภูมิอากาศ

                     สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอบอุ่นตลอดปี  มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

 

v   ลักษณะของดิน

                    พื้นที่ลุ่มลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  การระบายน้ำไม่ดี  เหมาะกับการปลูกข้าว พื้นที่ดอนเป็นดินร่วนปนทราย  การระบายน้ำดี  เหมาะแก่การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

 

 

สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Hacked By TimeHacker
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.97.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 611,964

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.